Mô hình vai đầu vai

1. Mô hình vai đầu vai thuận

Mô hình vai đầu thuận: được tạo thành bởi một đỉnh (vai), tiếp đến là một đỉnh cao hơn (đầu) và cuối cùng là một đỉnh thấp hơn (vai). Đường cổ – neckline – được vẽ bằng cách nối 2 đỉnh thấp hơn của 2 đáy. Đường cổ có thể chếch lên hoặc chếch xuống. Thông thường, nếu đường cổ chếch xuống thì tín hiệu đáng tin hơn.

Bài 3: Mô hình vai đầu vai
Mô hình vai đầu vai thuận

2. Mô hình vai đầu vai ngược

Mô hình vai đầu vai ngược: là một mô hình đỉnh đầu hai vai nhưng nằm lộn ngược ở phía dưới.

Mô hình vai đầu vai ngược

3. Cách giao dịch với mẫu hình vai đầu vai

Để giao dịch với các mô hình này, cách đơn giản là đặt lệnh khi giá phá vỡ khu vực đường cổ theo hướng của xu hướng mới. Sau đó, mục tiêu mà giá hướng đến khoảng xấp xỉ chiều cao của mô hình.

Để quản lý rủi ro, không được quên đặt lệnh dừng lỗ. Một mức dừng lỗ phù hợp có thể được đặt ở khoảng giữa của mô hình.

Xen thêm: Nến Nhật là gì ? Các tác động của Nến Nhật vào đầu tư

Một số ví dụ điển hình vai đầu vai thuận:

Bài 3: Mô hình vai đầu vai

Trong ví dụ trên, chúng ta có thể thấy mô hình đỉnh – đầu – hai vai. Phần đầu là phần đỉnh, thứ 2 và là phần cao nhất của mô hình. Hai vai được tạo ra từ hai đỉnh khác nhưng không cao bằng đầu. Với mô hình này, chúng ta vào lệnh bán phía dưới đường cổ khi giá phá vỡ.

Mục tiêu lợi nhuận bằng cách tính độ cao từ đỉnh đầu đến đường cổ. Đây sẽ là khoảng cách mà giá có thể đi sau khi phá đường cổ và có thể xa hơn nữa.

Một số ví dụ điển hình vai đầu vai ngược:

Bài 3: Mô hình vai đầu vai
Mô hình vai đầu vai ngược

Có thể thấy mô hình này chính là mô hình đỉnh – đầu – hai vai lộn ngược. Vì vậy, để giao dịch, chúng ta sẽ đặt lệnh mua khi giá phá lên đường cổ. Mục tiêu lợi nhuận cũng giống như mô hình đỉnh – đầu – hai vai, đó là khoảng cách từ đỉnh đầu đến đường cổ. Đây sẽ là mục tiêu giá đi sau khi nó phá lên đường cổ và có thể xa hơn nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *