Category Archives: Uncategorized

Mô hình 2 đỉnh hai đáy trong đầu tư

Giới thiệu về mô hình 2 đỉnh 2 đáy Mô hình 2 đỉnh 2 đáy là một mô hình nến phân tích kỹ thuật được sử dụng trong giao dịch đầu tư phái sinh hàng hóa, chứng khoán… Mô hình này được xác định bởi hai đỉnh hoặc hai đáy trên biểu đồ giá, tương ứng với […]