Category Archives: Hàng hoá phái sinh

Mô hình vai đầu vai

1. Mô hình vai đầu vai thuận Mô hình vai đầu thuận: được tạo thành bởi một đỉnh (vai), tiếp đến là một đỉnh cao hơn (đầu) và cuối cùng là một đỉnh thấp hơn (vai). Đường cổ – neckline – được vẽ bằng cách nối 2 đỉnh thấp hơn của 2 đáy. Đường cổ có thể chếch lên hoặc […]

Mô hình tam giác

1. Mô hình tam giác cân. Mô hình tam giác cân: là mô hình mà đường nối các đỉnh bên trên và đường nối các đáy bên dưới tụ lại với nhau tại phần mũi, tạo thành hình giống như tam giác. Điều xảy ra ở đây là: thị trường đang tạo ra những đỉnh thấp […]